کلوپ جوانان افغان باسلام ! به وبلاگ خودتون خوش امدید امیدوارم که لحظات خوشی را در این وبلاگ سپری کنید و با نظرات خود معایب و محاسن را به ما اطلاع دهید تا وبلاگ خوبی را به شما ارائه دهیم mehdi0093@yahoo.com با تشکر http://clup-afg.mihanblog.com 2020-07-11T19:40:12+01:00 text/html 2012-02-13T11:34:47+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی دراین کشت و کشتار، برف هم می کشد! http://clup-afg.mihanblog.com/post/112 <h2 style="text-align: center;" class="title icon"><br></h2><div style="text-align: center;"><br><a href="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7mt-cNNo3wv2qfiZb8YxBaekbIOCgDzZkYT6VqY0blg2uXyaPR5uyAzg2rg" class="highslide"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7mt-cNNo3wv2qfiZb8YxBaekbIOCgDzZkYT6VqY0blg2uXyaPR5uyAzg2rg" alt="" border="0"></a><br> در این جنگ ها در این کشت و کشتار ها<br><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341481.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341481.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535344815.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535344815.jpg" alt="" border="0"></a><br> سرما و برف هم آدم میکشند<br> بازار داغی است <br> ما بقی عکسها را بینید و خودتان هر چه دوست دارید فکرکنید<br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341641.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341641.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535342325.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535342325.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341195.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535341195.jpg" alt="" border="0"></a><br><br> نمیتوانم چیزی ننویسم <br> خدایا ما را فراموش کردی<br> یا داری امتحانمان میکنی؟<br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343716.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343716.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343578.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343578.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535344842.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535344842.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><br><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343021.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202111535343021.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><a href="http://s2.picofile.com/file/7207494836/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF.jpeg" class="highslide"><img src="http://s2.picofile.com/file/7207494836/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF.jpeg" alt="" border="0"></a><br><br> این را چه بگوییم<br> مگر این کودکان چه کرده اند؟<br><br><br></div> <br> <br> <br> _____________<br> منبع: انجمن گفتگوی افغانیان text/html 2012-02-06T19:08:22+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی هوا سرد است http://clup-afg.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334304586.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334304586.jpg" alt="" border="0"></a><br> هوا سرد است<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334302987.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334302987.jpg" alt="" border="0"></a><br> دیگر "ها" یی نیست که دستمان را گرم کند<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334301356.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334301356.jpg" alt="" border="0"></a><br> نه کفشی . . .<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303087.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303087.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> نه لباس مناسبی . . .<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334304640.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334304640.jpg" alt="" border="0"></a><br> نه امکانات مناسب<br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303007.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303007.jpg" alt="" border="0"></a><br> کجایید شما که میگفتید<br> <b>برای رویارویی با زمستان آماده ایم!!</b><br> (محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت از آمادگی های کمیته حالات اضطرار برای توزیع کمک <br> در زمستان به مناطق آسیب پذیر و ولایاتی که با خشکسال مواجه بودند سخن گفت. . .)<br> <br> <br> <br> <b> <font color="#17375E"><span style="font-family: Tahoma; "> <br> </span></font></b><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201291317473573.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201291317473573.jpg" alt="" border="0"></a><br> <b>کمک های زمستانی در جلال آباد</b><br> سازمان ملل متحد به 200 خانواده نیازمند در جلال آباد کمک های زمستانی توزیع کرد.<br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201091245574774.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201091245574774.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201091245574133.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201201/201201091245574133.jpg" alt="" border="0"></a><br> <b><font color="#17375E"><span style="font-family: Tahoma; ">کمک های زمستانی در ولایت ننگرهار<br> </span></font></b> <span style="font-family: Tahoma; "> به 700 خانواده آسیب پذیر در ولایت ننگرهار کمک های زمستانی توزیع شد</span><br> این کار هایتان خوب بود که متاسفانه کمک های کشورهای دیگر بود<br> <br> <br> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101171453264617.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101171453264617.jpg" alt="" border="0"></a><br> اما اینان را چه باید کرد<br> چه کسی به فکر این بی پناهان هست؟<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111271301091148.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111271301091148.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111271301093272.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201111/201111271301093272.jpg" alt="" border="0"></a><br> خانه هایی از جنس پلاستیک<br> چادرها تنها پناهگاه مردمانی است که در سرما و گرما در اردوگاه ها زندگی می کنند، <br> تقریبا تمامی آنان توان خرید چوب، زغال سنگ و نفت را ندارند.<br> <br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303087.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202061334303087.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> جنگ افغانستان در زمستان هم تمامی ندارد<br> <br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502234.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502234.jpg" alt="" border="0"></a></div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502623.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502623.jpg" alt="" border="0"></a></div><div style="text-align: center;"> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502050.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201101/201101181347502050.jpg" alt="" border="0"></a><br><br> اما بازم راضی هستیم به رضای تو ای خدا<br><br></div> text/html 2012-02-05T18:38:13+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی کودکان کار http://clup-afg.mihanblog.com/post/110 <div class="post-body"> <p> </p><div style="text-align: center; "><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013949.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013949.jpg" alt="" border="0"></a><br> به چه فکر میکنی؟<br> در فکرت چیست<br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014042.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014042.jpg" alt="" border="0"></a><br> به فکر دستان خسته ات هستی؟<br><br><br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013037.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013037.jpg" alt="" border="0"></a><br> یا به فکر سنگینی کار؟<br><br><br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013179.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013179.jpg" alt="" border="0"></a><br> یا اینکه به فکر زخم های بدنت هستی؟<br><br><br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014889.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014889.jpg" alt="" border="0"></a><br> میخواهی در آینده چه کاره شوی؟<br> دکتر ، مهندس ، یا .................. <br><br><br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014873.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014873.jpg" alt="" border="0"></a><br> <b>گناه شما نیست</b><br><b> گناه دولتمردانی است که به فکر خویش هستند</b><br><b> و به فکر سود و پول خود</b><br><b> </b><br><b> </b><br><b> </b><a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013479.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359013479.jpg" alt="" border="0"></a><br> میخواهم بدانم کسانی که باعث وبانی این کار هستند<br> آیا میتوانند شبها با خیال راحت بخوابند؟<br><br><br> <a href="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014593.jpg" class="highslide"><img src="http://files.afghanpaper.com/pics/201202/201202021359014593.jpg" alt="" border="0"></a><br> آیا کسانی که میتوانند برای این بچه ها کاری بکنند و نمیکنند<br> آیا میتوانند با خیال آسوده سر بر روی بالشت خود بگذارند؟<br><br><br> خداوندا کفر نمی گویم.<br> پریشانم, دل پر آه و چشم گریانم.<br> خداوندا! این کودکان را بدون آنکه خود خواهند اسیر زندگی کردی<br> خداوندا!<br> اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی<br> لباس فقر پوشی<br> غرورت را برای تکه نانی<br> بزیر پای نامردان بیندازی و<br> شب آهسته و خسته <br> تهی دست و زبان بسته<br> بسوی خانه باز آیی<br> زمین و آسمان را کفر میگوی، نمیگوی؟<br> خداوندا! <br> اگر روزی بشر گردی,<br> ز حال بندگانت باخبر گردی, <br> پشیمان میشوی از این خلقت<br> خداوند!<br> تو میدانی که انسان بودن و ماندن, دراین دنیا چه دشوار است<br> چه رنچی میبرد آنکس که انسان است و از احساس سر شار است<br><br><br><br> اینجا کارگاه است<br> کارگاه خشت پزی در حومه ی کابل<br> و این کودکان از 8 صبح الی 5 بعدظهر سر کار هستند<br> آری اینجا افغانستان است . . .<br><br><br><div style="text-align: right; "> ___________________________<br> منبع : انجمن گفتگوی افغانیان<br></div></div> </div> text/html 2012-02-05T18:37:10+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی Game Over http://clup-afg.mihanblog.com/post/109 <a href="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/Game.Over.jpg" class="highslide"><img src="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/Game.Over.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> دانلود رپ زیبای حامد اسموک با عنوان Game Over<br> که خیلی زیباست توصیه میکنم که دانلود کنید<br><br><br>به لینک زیر مراجعه شود<br><a href="http://afghaniyan.tk/showthread.php?550-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;p=12520#post12520" target="_blank" title="">کلیک کلیک کلیک کلیک</a><br> text/html 2012-01-28T13:50:14+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی پیشرفت کاری از گروه ای اف جی شادو ، pishraft http://clup-afg.mihanblog.com/post/108 <a href="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/pishraft.jpg" class="highslide"><img src="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/pishraft.jpg" alt="" border="0"></a><br><br><br><br> پیشرفت کاری از گروه ای اف جی شادو<br> که تو این ترک ترکوندن<br> تقدیم به شما <br><br>به لینک زیر مراجعه شود<br><a href="http://afghaniyan.tk/showthread.php?550-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;p=12520#post12520" target="_blank" title="">کلیک کلیک کلیک کلیک</a> text/html 2012-01-28T13:48:52+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی آهنگ FIN کاری از مرتضی تندر، پدیده و ندا http://clup-afg.mihanblog.com/post/107 <a href="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/fine.jpg" class="highslide"><img src="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/fine.jpg" alt="" border="0"></a><br> <br> <font size="4"><br> اینم یه رپ دیگه که مرتضی تندر به همراه پدیده و ندا خوندن<br> من که خودم خیلی کارش رو دوست داشتم تو گوشیم هم هست</font><br> <br><font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; " size="5"><a href="http://afghaniyan.tk/" target="_blank" title="">دانلود</a></font> text/html 2012-01-12T15:50:55+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی انجمن گفتگوی افغانیان http://clup-afg.mihanblog.com/post/106 <div class="post-body"> <p> </p><div style="text-align: center;"><a href="http://afghaniyan.tk/" target="_blank" title=""><img alt="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/afg.gif" src="http://afghaniyan.tk/dl/mehdi/Pic/afg.gif"></a></div> </div> text/html 2011-02-13T18:22:33+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی ولنتاین http://clup-afg.mihanblog.com/post/104 <p>&nbsp;</p> <p>روز والنتین یا والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) عیدی در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) و در برخی فرهنگ‌ها روز ابراز عشق است.</p> <p>این ابراز عشق معمولاً با فرستادن کارت والنتین یا خرید هدایایی مانند گل سرخ انجام می‌شود. سابقهٔ تاریخی روز والنتین به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، باز می‌گردد.</p> <p><br>رسوم ولنتاین :</p> <p>در اروپا و آمریکا :<br>در کشورهای اروپایی و آمریکائی دادن شکلات به عنوان هدیه روز والنتین از شهرت خاصی برخوردار است. تزئین شکلات و پختن انواع ان نیز از اداب این روز به شمار می‌رود. از نظر علمی هم ثابت شده‌است که خوردن شکلات دارك یا همان سیاه میزان عشق را در انسان بالا می‌برد البته نه مصرف بی‌رویه آن.</p> <p>در سایر فرهنگها&nbsp; : <br>برخی بر آنند که والنتین فراتر از سنتی غربی است که پیش از این در بسیاری کشورهای جهان موجود بوده‌است. در کشور چین، روزی مشابه والنتین موجود است که تحت عنوان «شب هفت‌ها» نامیده می‌شود. برابر با افسانه‌ای چینی، پسر گاوچران و دختر بافنده، در هفتمین روز هفتمین ماه از تقویم قمری در آسمان با یکدیگر ملاقات کردند. آخرین «شب ِ هفتها» در ۳۰ اوت ۲۰۰۶ بود. روایتی دیگر از این روز با اندکی تفاوت نسبت به چین، در ژاپن نیز موجود است که از آن به عنوان «تاناباتا» یاد می‌گردد و برابر با هفتم ژوئیه تقویم خورشیدی‌ست. در کشور مصر، روز عشق دیگری موجود است که برابر با ۴ نوامبر هر سال است. در کره جنوبی، در ۱۱ دسامبر هرسال، روزی تحت عنوان «روز پـِپـِرو» موجود است که در آن زوج‌های جوان هدایایی به یکدیگر تقدیم می‌کنند.</p> <p>در عربستان :<br>در عربستان سعودی فروش محصولات مربوط به روز والنتین مانند گل رز در روزهای نزدیک به این روز، ممنوع می‌باشد و پلیس مذهبی این کشور از مغازه داران می‌خواهد تا چنین چیزهایی را به فروش نرسانند!!</p> <p align="center"><img src="http://dl.ariamobile.net/article-pic/valentine.jpg" alt="اس ام اس ولنتاین" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p>گاو و الاغ و اردك ، كبریت و گاز و فندك ، جوجه و مرغ و لك لك ، ولنتاینت مبارك</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین<br>--------------------------------------</p> <p>&nbsp;</p> <p>گرچه دوست نمیخرد ما را به ریالی . ولی نفروشم تار مویش به جهانی</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین<br>--------------------------------------</p> <p>آسمونتم می توانی همیشه بارونو تو چشمام ببینی. زمین مال زمین خوارها ،فضا مال فضا پیماها ، فقط تو مال من</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین<br>--------------------------------------</p> <p>امیدوارم خرس زیبایی‌ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه ولنتاینت مبارک عزیزم</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین<br>--------------------------------------</p> <p>میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه</p> <p>عاشقتم تا همیشه ولنتاین مبارک</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس valentine - sms valentine<br>--------------------------------------</p> <p>بهترین لحظه، لحظه ایست که فکر کنی فراموشت کردم، بعد ۱ اس‌ام اس از طرف من بیاد که توش نوشته میمیرم برات !</p> <p>ولنتاینت مبارک</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس valentine - sms valentine<br>--------------------------------------</p> <p>&nbsp;</p> <p>ز;ندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.</p> <p>زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ.</p> <p>زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز.</p> <p>زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.</p> <p>زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر...</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین موبارک<br>--------------------------------------</p> <p>&nbsp;</p> <p>مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان</p> <p>هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>بی‌بهانه دوستت دارم</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش: من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به امیدی که تو فانوس شب من باشی</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>مهر یه چیزیه مهربونی یه چیز دیگه، عشق یه چیزیه عاشق شدن یه چیز دیگه، قلب و دل یه چیزیه اما توی قلب تو جا شدن یه چیز دیگه</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>همه زندگی فقط ۳روزه : اومدن - بودن - رفتن . من خودم نخواستم بیام ولی خودم می خوام که باشم اونم فقط به خاطره تو وقتی هم که دیگه نباشی منم میرم</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین-اس ام اس سپندار مذگان<br>--------------------------------------</p> <p>مبادا گفته باشی دوستت می دارم دلت را می بویم مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین<br>--------------------------------------</p> <p>گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>باز در کلبه ی عشق عکس تو مرا ابری کرد.عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک چشم مرا جاری کرد</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>دبیر فارسی بودم نامت را اولین غزل از صفحه کتابها می نهادم اگر دبیر جبر بودم عشق مجهول تو را بر قلب معلوم خودم بخش میکردم تا معادله محبت پدید آید اگر دبیر هندسه بودم ثابت می کردم که شعاع نگاهت چگونه از مرکز قلبم گذشت</p> <p>&nbsp;<br>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس عاشقانه ولنتاین- ولنتاین مبارک<br>--------------------------------------</p> <p>من بی‌تو یک بوسه ی فراموش شده ام؛ یک شعر پر از غلط؛ یک پرنده ی بی‌آسمان؛ یک نسیم سرگردان؛ یک رویای نا تمام</p> <p>&nbsp;-------------------------------------</p> <p>اس ام اس ولنتاین - sms ولنتاین-اس ام اس سپندار مذگان<br>--------------------------------------</p> <p>آتشی که عشق روشن می کند بسیار بیشتر از سردی و خاموشی‌ای است که تنفر به بار می آورد</p> <p>و من هرگز نمی توانم کسی را که به او لبخند نزده‌ام از ته دل دوست داشته باشم</p> text/html 2010-12-10T15:16:57+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی والپر با موضوع محرم امام حسین (ع) http://clup-afg.mihanblog.com/post/103 <p style="text-align: center;">محرم بر تمام مسلمین جهان مخصوصا مسلمین افغانستان و مخصوصا مهاجرین تسلیت باد</p><p style="text-align: center;">این چند والپر با موضوع محرم امام حسین (ع) برای شما کاربر گرامی<br></p><p><img style="float: right;" alt="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a3/pics_karbala57.jpg" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a3/pics_karbala57.jpg" height="319" width="443"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/flour/EMAM.jpg" src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/flour/EMAM.jpg"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://www.sedayeashna.ir/_upload/uploads/b.jpg" src="http://www.sedayeashna.ir/_upload/uploads/b.jpg" height="325" width="494"></p><p style="text-align: center;"><img alt="http://dle.shiaha.com/images/z1vidpbcrcziaww9ya35.jpg" src="http://dle.shiaha.com/images/z1vidpbcrcziaww9ya35.jpg"></p> text/html 2010-12-06T18:32:33+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی اس ام اس ماه محرم 89 http://clup-afg.mihanblog.com/post/102 <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">فرا رسید ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">ماه پرپر شدن گلهای فاطمه تسلیت باداینم </span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">انشا الله استفاده ی كافی را ببرید</span></font><br><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">&nbsp;</p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><br></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اس ام اس ماه محرم پیامک ماه محرم</font></strong></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست<br></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست</font><br><font size="3">محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است<br></font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اس ام اس ماه محرم پیامک ماه محرم</font></strong></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله ، این قافله تا كربلا دیگر ندارد فاصله .</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اس ام اس ماه محرم پیامک ماه محرم</font></strong></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد .</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;التماس دعا<br></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اس ام اس ماه محرم پیامک ماه محرم</font></strong></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">نام من سرباز کوی عترت است ، دوره آموزشی ام هیئت است . پــادگــانم چــادری</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;شــد وصــله دار ، سر درش عکس علی با ذوالفقار . ارتش حیــدر محــل خدمتم ، </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بهر جانبازی پی هر فرصتم . نقش سردوشی من یا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب </font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">علقمه است . رنــگ پیراهــن نه رنــگ خاکــی است ، زینب آن را دوخته پس مشکی</font></p> <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;است . اسـم رمز حمله ام یاس علــی ، افسر مافوقم عباس علی (ع)</font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><strong><font size="3" color="#ff0000">اس ام اس ماه محرم پیامک ماه محرم</font></strong></p><br> text/html 2010-11-24T20:15:17+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی اس ام اس عید غدیر خم 1389 http://clup-afg.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">دوستان و خوانندگان این مطلب عید غدیر مبارك باشه<br>ایشا الله از این مطلب بهره ی كافی رو ببرید<br><br></font><p dir="rtl"><img style="width: 402px; height: 326px;" alt="عید غدیر عید غدیر خم عید غدیر خم" src="http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20091130-01386bd6d8e091c2ab4c7c7de644d37b.jpg" width="393" align="baseline" border="0" height="321" hspace="0"></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><font size="3">علی حق بود و حق هم با علی بود</font></p><font size="3"> <p dir="rtl" align="center">علی ساقی و تنها او وصی بود</p> <p dir="rtl" align="center">علی سرچشمه ی عدل و فضیلت</p> <p dir="rtl" align="center">علی بود و علی بود و علی بود.</p> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">مدح علی و آل علی بر زبان ماست&nbsp; </font></p> <p><font size="3">گویا زبان برای همین در دهان ماست</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">نخواهم گل که گل بی اعتبار است</font></p> <p><br><font size="3">تمام عمر گل فصل بهار است</font></p> <p><br><font size="3">تو را خواهم من از گلهای عالم</font></p> <p><br><font size="3">که عطر تو همیشه ماندگار است</font></p><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، </font></p> <p><font size="3">به كائنات ندا شد به صوت جلی . </font></p> <p><font size="3">كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ،</font></p> <p><font size="3">&nbsp;امام و سرور و مولا علیست علی</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت</font></p> <p><font size="3">&nbsp;و ولایت امیر المومنین علیه السلام </font></p> <p><font size="3">بر شیعیان وپ یروان ولایت خجسته باد</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">ما زین جهان از پی دیدار می رویم ، </font></p> <p><font size="3">از بهر دیدن حیدر كرار می رویم ، </font></p> <p><font size="3">درب بهشت گر نگشایند به روی ما ،</font></p> <p><font size="3">&nbsp;گوییم یا علی و ز دیوار می رویم</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">مدح علی و آل علی بر زبان ماست / </font></p> <p><font size="3">گویا زبان برای همین در دهان ماست</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="3"> <p>روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی<br>گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی<br>گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت<br>گفتمش چون حـك نمودم روی قلبم یا علی<br></p> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p>&nbsp;</p> <p><font size="3">شبی در محفلی ذكر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ،</font></p> <p><font size="3">&nbsp;اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">رسولی كز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="3"><p><br>قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد<br>ایمان به جز از حب علی پایه ندارد<br>گفتم بروم سایه لطفش بنشینم<br>گفتا كه علی نور بود سایه ندارد</p> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="3"> <p>&nbsp;</p></font> <p><font size="3">نام علی : عدالت&nbsp;-- راه علی : سعادت --عشق علی : شهادت</font></p> <p><font size="3">&nbsp;-- ذكر علی : عبادت -- عید علی : مبارك</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد<br>ناشر حكم ولایت به ولی می نازد<br>گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی<br>عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="3"> <p><br>هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من </p> <p>است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. </p> <p>(خطبه ی غدیریه</p> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان<br>فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک<br>دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند<br>بردند به میزان عمل سنجیدند<br>بیش از همه کس گناه ما بود ولی<br>آن را به محبت علی بخشیدند</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">تمام لذت عمرم در این است / كه مولایم امیرالمومنین است</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">علی در عرش بالا بی نظیر است</font><font size="3"><br></font></p> <p><font size="3">علی بر عالم و آدم امیر است</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br>به عشق نام مولایم نوشتم</font></p> <p><font size="3"><br>چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><br></font><font size="3">امیر المومنین علیه السلام</font></p> <p><font size="3"><br>بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><br><font size="3">نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد</font></p> <p><font size="3"><br>همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="3">عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم</font></p> <p><font size="3">زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم<br>&nbsp;<br>آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود</font></p> <p><font size="3">پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p> <p><font size="3">اس ام اس ما را باز می کنی؟ بدهم پدرت را در بیاورند پدر سوخته.</font></p> <p><font size="3">میدهم پدر پدر سوخته ات را در بیاورند اس ام اس ما را می خوانی؟</font></p> <p><font size="3">&nbsp;پاکش کن پدر سوخته ، تو خجالت نمی کشی پدرسوخته ؟!</font></p> <p><font size="3">&nbsp;اس ام اس ما را پاک می کنی؟!</font></p><p><font size="3">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p></div> text/html 2010-10-03T16:08:40+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی اس ام اس شهادت امام صادق (ع) http://clup-afg.mihanblog.com/post/100 اس ام اس شهادت امام صادق (ع)<br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Mehdi/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpg" alt=""><img alt="http://photo.blog4i.com/webloguploads/images/final/2009/10/bia2sms_1255462142.jpg" src="http://photo.blog4i.com/webloguploads/images/final/2009/10/bia2sms_1255462142.jpg"><br><br><br><br><br><br><font size="2">. صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور<br>آخر ز جفا، ناصر احکام خدا / مسموم شد از ظلم و جفای منصور</font> <br><p><font size="2">2. امام صادق ع:<br>دوستان خدا آنانند که هنگامیکه مشاهده کنند،<br>حرامهای پروردگار را مردم حلال می شمارند،<br>مانند پلنگ زخم خورده غضبناک شوند.<br>---<br>شهادت مظلومانه قرآن ناطق، امام صادق-ع بر شما تسلیت باد.</font></p> <br><p><font size="2">3. ای ششم پیشوای اهل ولا<br>خلق را رهبری به دین هدی<br>پای تا سر خدانمایی تو<br>هم ز سر تا بپای صدق و صفا<br>زهر منصور زد شرر به دلت<br>آب شد پیکرت ز زهر جفا<br>خون شد از داغ تو دل شیعه<br>عالم از ماتم تو غرق عزا</font></p> <br><p><font size="2">4. امام صادق علیه السلام:<br>کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن را نپذیرفته اند، <br>با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.</font></p> <br><p><font size="2">5. بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند<br>بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند<br>اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند<br>که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند</font></p> <br><p><font size="2">6. امام جعفر صادق-ع:<br>چهار چیز نشانه نفاق است:<br>سنگ دلی<br>اشک نریختن<br>اصرار بر گناه<br>و حرص بر دنیا.<br>---<br>شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت.</font></p> <br><p><font size="2">7. امام صادق-ع:<br>مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما<br>با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید<br>و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.<br>---<br>خدایا بحق امام صادق-ع، ایمان عارفانه و عمل صادقانه به همه ما عنایت بفرما/ آمین.</font></p> <br><p><font size="2">8. الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر<br>که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر<br>شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم<br>دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر</font></p> <br><p><font size="2">9. بار دیگر ظالمانه، خیل جلادان شبانه<br>با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه<br>بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت<br>بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت<br>داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق<br>بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق</font></p><br> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">2. امام صادق ع:<br>دوستان خدا آنانند که هنگامیکه مشاهده کنند،<br>حرامهای پروردگار را مردم حلال می شمارند،<br>مانند پلنگ زخم خورده غضبناک شوند.</font></p> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">شهادت مظلومانه قرآن ناطق، امام صادق-ع بر شما تسلیت باد.</font> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">3. ای ششم پیشوای اهل ولا<br>خلق را رهبری به دین هدی<br>پای تا سر خدانمایی تو<br>هم ز سر تا بپای صدق و صفا<br>زهر منصور زد شرر به دلت<br>آب شد پیکرت ز زهر جفا<br>خون شد از داغ تو دل شیعه<br>عالم از ماتم تو غرق عزا</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">4. امام صادق علیه السلام:<br>کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا آن را نپذیرفته اند، <br>با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">5. بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند<br>بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند<br>اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند<br>که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">6. امام جعفر صادق-ع:<br>چهار چیز نشانه نفاق است:<br>سنگ دلی<br>اشک نریختن<br>اصرار بر گناه<br>و حرص بر دنیا.<br>---<br>شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت.</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">7. امام صادق-ع:<br>مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما<br>با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید<br>و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.<br>---<br>خدایا بحق امام صادق-ع، ایمان عارفانه و عمل صادقانه به همه ما عنایت بفرما/ آمین.</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">8. الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر<br>که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر<br>شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم<br>دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر</font></p> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">9. بار دیگر ظالمانه، خیل جلادان شبانه<br>با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه<br>بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت<br>بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت<br>داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق<br>بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق</font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></p> text/html 2010-10-02T20:32:17+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی تمدید كارت http://clup-afg.mihanblog.com/post/99 <strong>&nbsp;تو ایران كارت ها رو تمدید می كنن<br>كه برای تمدید پول هم میگیرن<br>كه از این قراره:<br>مسئول خانواده یا سرپرست مبلغ 177/000 تومان<br>و بقیه ی اعضا فكر كنم مبلغ 28/000 تومان یا 17/000 تومن نمیدونم<br>كه از این قراره البته تو اصفهان اینجوریه<br>واقعا خانواده هایی كه وضاع مالیشان خوب نباشد<br>كه حتما بیشتر هم همینطور هستند چه كار باید كنند؟<br>از كجا فراهم كنند؟<br>پول كرایه ی خانه پول درس و مدرسه ی فرزندان<br>پول خرج و خوراك<br>یعنی یك خانواده در آمدش چقدر هست؟<br>500 هزار تومن 1 ملیون<br>نه به خدا اینجور نیست؟<br>خوب چكار كنند ؟ كسی هم نیست كه این مسائل رو باز كنه<br>وافعا درد آوره اون كارگری كه صبح تا شب باید بره عرق بریزه<br>تازه این همه تحقیر بشه ماهانه 300 یا 350 هزار تومن بهش بدن<br>چطور از عهده ی این مخارج بر بیاد؟؟<br>به خداوندی خدا خسته شدیم</strong> text/html 2010-09-10T05:29:32+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی اس ام اس عید فطر http://clup-afg.mihanblog.com/post/98 <p align="justify"><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز, عید فطر به تعویق افتاده و ماه رمضان تا یک ماه دیگر تمدید گردید!</p><p align="justify"><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن<br>آخه ماه من میخوان ببینن فراد عیده یا نه</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong> <font color="#ffffff">.</font></p><p align="justify"><br>همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم…<br>چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه…</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS)</strong> <font color="#ffffff">.</font><strong> عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم…<br>یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>استشمام عطر خوش بوی&nbsp; <font color="#ffffff">.</font>عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت…</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>وقتی یادم میاد خیلی ها بودن که پارسال آخرین ماه رمضونشون رو تجربه کردن، دلم میگیره…&nbsp; <font color="#ffffff">.</font>آخه شاید این بار نوبت من باشه که آخرین مهمونی ماه رمضون رو تجربه کنم…</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.(آمین)</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم <font color="#ffffff">.</font>… اللهم عجل لولیک الفرج</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>با پایان یافتن ماه رمضان، درهای رحمت خداوند بسته می شوند، مواظب باش لای در گیر نکنی!</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>به نظرت این بی عدالتی نیست که توی عید سعید فطر، به کسانی که اسمشون سعید هستش، هدیه نمیدن؟</p><p align="justify"><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong> <font color="#ffffff">.</font></p><p align="justify"><br>عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم.</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن<br>آخه ماه من میخوان ببینن فراد عیده یا نه</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>با تمام شدن ماه رمضان در های رحمت خدا بسته خواهد شد. لای در نمونی!</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>می تونی چشماتو ببندی و منو تو ذهنت تصور کنی؟<br>…تونستی؟…<br>به شما تبریک می گم! شما ماه رو دیدید! عید سعید فطر مبارک&nbsp; <font color="#ffffff">.</font></p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>با خوردن اگر حال تو جا می آید<br>خوش باش که ایام صفا می آید<br>آماده به حمله باش در این شب عید&nbsp; <font color="#ffffff">.</font><br>وقتی که صدای ربنا می آید</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>با فرا رسیدن عید سعید فطر امشب همه ی اصفهانی ها در اقدامی عجیب بیرون از خانه خوابیدند تا فطریه ی خود را نپردازند!!!!!</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><strong></strong>عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.</p><p align="justify"><br><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر</strong></p><p align="justify"><br>با خوردن اگر حال تو جا می آید<br>خوش باش که ایام صفا می آید <font color="#ffffff">.</font><br>آماده به حمله باش در این شب عید<br>وقتی که صدای ربنا می آید</p><p align="justify"><strong>اس ام اس (SMS) عید فطر&nbsp;</strong> <font color="#ffffff">.</font></p><p align="justify">عید سعید فطر بر شما مبارک باد<br><strong><br></strong></p> text/html 2010-08-27T09:26:36+01:00 clup-afg.mihanblog.com محمد مهدی اس ام اس شب های قدر و شهادت امام علی (ع) http://clup-afg.mihanblog.com/post/97 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.bazyab.ir/images/stories/1221843848.gif" alt="Image" title="Image" style="margin-left: 10px;" vspace="6" align="right" border="0" hspace="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم <br> مبادا لیله القدرت سرآید، گنه بر نالم ام افزون تر آید<br> مبادا ماه تو پایان پذیرد، ولی این بنده ات سامان نگیرد</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p> آنان که علی خدای خود پندارند<br> کفرش به کنار عجب خدایی دارند</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p> بی علی دنیا ندارد اعتبار<br> وای بر ما وای بر این روزگار</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>امشب این دل یاد مولا می کند<br> لیلة القدر است و احیا می کند</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p><br> </p> <p>شمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت<br> آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>ای کاش علی شویم و عالی باشیم<br> هم سفره کاسه سفالی باشیم</p> <p> چون سکه به دست کودکی برق زنیم<br> نان آور سفره های خالی باشیم</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی، شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی- لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم، سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>شنیدم عاشقی مستانه می گفت، اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری.</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>خدایا قدر ما را به قدر مولا علی نزدیک فرما</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>امشب تمام آینه ها را صدا کنید . گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید . ای دوستان آبرودار در نزد حق , در نیمه شب قدر مرا دعا کنید</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>امشب ...<br> از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد ...<br> امشب چشمانم را با آب توبه می شویم<br> و کلام قرآن در دهانم می ریزم<br> تا خواب چشمانم را نیازارد ...</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>بر روح تمام شیعیان تیغ زدند<br> بر مردترین مرد جهان تیغ زدند</p> <p>خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد<br> انگاربه فرق آسمان تیغ زدند.</p> <p>سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد.</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>یک عمر تماشای دری خون آلود<br> یاد آوری حادثه ای سرخ و کبود<br> کم کم به علی بال پریدن میداد<br> ای تیغ نیازی به حضور تو نبود</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>خدایا! بحق شهید شب های قدر<br> تقدیر مارا محبت و ولایت و پیروی راه مولا علی علیه السلام رقم بزن<br> آمین</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>شب قدر، شب احیای خویش، با دم مسیحایی دعاست؛<br> شبی است که باید قدر خویش را بشناسی، تقدیر خویش را رقم بزنی<br> و خویشتنِ جدید را با قلم توبه و جوهر اشک ترسیم کنی.</p> <p>------------------------------------------------------------------</p> <p>دلت را با خداوند آشنا کن<br> ز عمق جان خدایت را صدا کن<br> دل غفلت زده مانند سنگ است<br> مس دل را به یاد او طلا کن<br> به پیش او گشا دست نیازی<br> به درگاه بلند او دعا کن</p> <p><br></p> <p><br></p> <br>