کلوپ جوانان افغان
افغانستان وطنم من دوست دارم / جان خود رو برایت میگذارم

لوگو

انجمن افغانیان
من یک افغانی ام

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

لیلا آرزو

دوبیتی های عامیانه ی هزاره گی

 قدِ سروِ چنارشی بی نظیره

دو چشمایِ خمارشی بی نظیره

دیستا بَل گوش دَیدوو خاندیشی 1  نوربند

شیشتونی 2  باوقارشی بی نظیره

**************************

 به نازِ چشمِ مستت مدهوشم من

به دل غوغا به پاست لیک، خاموشم من

مرامِ زندگی وُ شادی ام تو

با این غوغا وُ مدهوشی خوشم من

**************************

از نَیی نوگُله 3  دیدم نهانی

نوربندییهِ 4  نمایی یارِ جانی

دیلیم توخته نکد  5  دیدوم دَ بانه

جَلَگ وَری 6  دیدِه خو 7  بارِ ثانی

**************************

 دَ اَینه توخ کیدوم  8  آرام و حیرو *

جَلَگ وری اماد یک مایی تابو 9

موسخیندی کَد 10  سونیم، تا چیم به هم خورد

نمایو شد بسه، وُویِم چو بارو 11

**************************

 1-     دیدوو خانودو : نوع آوازخوانی سنتی هزاره گی که بیشتر بین هزاره های ولسوالی جاغوری مروج است.

2-  شیشتو: نشستن

3- نیی نوگُله: نیی (گوشه، پنهانی) نوگُله: نوع شال سر که استفاده ازان در هزارجات معمول است

4- نوربندی: زیبایی

5- دیلیم توخته نکد: دلم طاقت نکرد  *** دَ بانه: به بهانه

6- جَلَگ وَری : یک نظر در یک چشم به هم زدن    7-  دیدِه خو: یار خود را

8-  توخ کیدوم: دیدم  *** حیرو: حیران  9- مایی تابو: ماهی تابان

10-  موسخیندی کد: لبخند زد *** سونیم: به طرفم *** چیم: چشم

11- بسه: بار دیگر، بازهم *** وُویم: اشکم *** چو بارو: مثل باران

  

تکیه کیدوم گوشِه قَلایِ دیده 1

گردونِ کیلُ و چیم دَ رایِ دیده 2 

موره مِیه 3  یکریز 4 ، از پیشِ چیم مه

خندایِ ناب، گلِ سیمایِ دیده

**************************

 پنج سال و داروزه خِیشی شدوم ما 5

خِیشی با گل بچه پَششی 6  شدوم ما

خودیم دَ بوروری 7 ، دیدیم   دَ لندن

دیل بیرو 8 ، گیجُ و وسوسی شدوم ما

**************************

 تامُو شد 9  سفرِ تانایِ دیده 10 

صبا بخیر موروم  دَ رایِ دیده 11

خدایا! امشَو  12  رَ  زودتر صبا کو

دیل خُو میلوم  13  دَ پیشی پایِ دیده

*************************

 تامُو شد فراقُ و غمای تو اَلَی  14

صبا بخیر مییوم دَ رای تو اَلَی

قرار دَ دیل نِییه  15   ز شوقِ دیدار

تا بوسم خاکِ قَدَمای تو اَلَی

*************************

 

1-قلای دیده: حویلی یار

2-     گردونی کیل: گردنِ کج *** چیم دَ رای دیده : چشم به راه  یار

3-     موره میه : رفتن و آمدن

4-     یکریز: تکراراً، پی هم

5-     دا روزه : ده روز است *** خیشی شودوم ما: نامزد شدم من

6-     گل بچه : پسر خوب ***  پَششی: نام یک منطقه در ولسوالی جاغوری

7-     بوروری: نام منطقه ی هزاره نشین در شهر کویته پاکستان *** دیدیم: یارم

8-     دیل بیرو: پشیمان ( دراین دوبیتی به معنی  نگران، پریشان)

9-     تامو شد: به پایان رسید، ختم شد 

10-       تانای دیده : تنهای یار

11-       موروم: میروم *** دَ رای: در راهی

12-       امشو : امشب

13-       میلوم: میگذارم

14-       اَلَی : یار، عزیز

15-       نِیه : نیست

 

 

دیدیمَه که پَس رافت پیشمُو شودوم 1  ما

روانِه کوتَلِ لُومُو 2  شودوم ما

ندیدوم جایِ پایُ و سایَه یِ او

آخ که از سوزِ دیل تامو شودوم ما

**************************

 

اَلَی آتیم 3  صبا بِیری نَه مارَه 4

بِیری دَ ملکِ جاغوری نَه مارَه

دیل مه نِییه دَزُو 5، قد گیمِ دیل مه 6

کوتیوبار 7 ، پاسی بخت ریی نه 8  ماره

**************************

 بَلِه سه امباغ 9 داد ماره، اَبغی مه 10

سرازما کیته یَه 11  بیست سال، بَچی مه

یَگُو وخت مینگیرنوم 12 ، شوی ریش سفید خُو

مِیه دَ یاد، امو مرحوم بابی مه 13

**************************

لالیم از گَلِه 14 از ما شده بَییُو 15

با دالر، شیربا وُ صد لاته پیرو 16

قنجیغیم اَید نَکد 17 ، یک تُره 18 ، یک روز

بَل کَد 19 داد ماره بَلدِه خانه بیرو 20

**************************

 

1-  پیشمو شودوم: پشیمان شدم

2-  کوتل لومو: کوتل لومان ( لومان نام منطقه ایست در ولسوالی جاغوری)

3-  اَلَی : عزیزم  ***  آتیم : پدرم

4-  بیری نه: عروس میسازد *** ماره : من را

5-  دیل مه نیه دزو: دلم نیست به او ( دوستش ندارم)

6-  قد گیم دیل مه : با آرمان های دلم

7-  کوتیوبار : اندوهگین،  غمبار

8-  پاسی بخت : ازدواج کردن *** ریی نه : روان میکند ( در خانه بخت روان کردن)

9-  بَلِه : بالای ***   امباغ : چند زنی (4-1) که یک شوهر مشترک داشته باشند، امباق همدیگر نامیده میشوند

10-                     ابغی مه : کاکایم، عمویم

11-                     سر از ما کیته یه : سر من بزرگتر است

12-                     یگو وخت مینگیرنوم : یگان وقت میبینم

13-                     بابی مه : پدر کلانم

14-                     گَلَه : مقدار پول نقد که فامیل  عروس در زمان ازدواج دختر و دامادشان از داماد یا فامیل پسر اخذ میکند و در عوض عروس باخود در خانه شوهر جهاز میبرد.

15-                     بَییُو : پروتمند، پولدار

16-                     شیربا : شیربها *** لاته پیرو : چادر و  پیراهن

17-                     قنجیغیم : همرایم، با من *** اَید نکد : مشوره نکرد، نگفت

18-                     یک تُره : یک کلمه، یک حرف

19-                     بَل کد : بلند کرد مثل یک شی، بالا کرد

20-                     بلده : برای *** خانه بیرو : خانه خراب، یا مردی که یک بار زندگی مشترک اش از هم پاشیده بنابر هر دلیلی که باشد.

 

مسلمانا! مایوم  1  چو مورغِ بریان

که میسوزم دَ اِی 2  آتیشی سوزان

گرفتند گَلَه وُ بر من خریدند

یک دنیا درد وُ داغ، یک عمر گریان

************************

پولُ و دارایی پَگشی 3  بیوفایه

وگر دینارُو درهم یا طیلایه

بیدار ویجدانخُو بالتر 4  زین دویی که

امروز مالک شی تو، صبا دیگایه  5

************************

 بچِه مردک  6، کوتیوبارونَه ماره 7

مَنِه سیالو  8، منت بارو نَه 9  ماره

ایخُو شوی نِیه بَل، دوشمونی جانه 10

چپاک چَپچِی 11 ، لَغه بارو نَه ماره 12

************************

 

بچه ابغه  13   ستم بسیار کیدی تو 14

ماره دیلخور، زارو بیمار کیدی تو

یکروز مردِ وفاداری نبودی

دیل و جیگر کَلو  15  خونبار کیدی تو

************************

مَردَکِ 16  بدبیتور 17 رَ چی کنوم ما 18

چنگَلِ پور زنبور رَ چی کنوم ما

سُوانِ 19  دیل و عمرَه مَردَکِ بد

دَ چیم  20  زخمِ ناسور رَ چی کنوم ما

*************************

 

1-    مایوم : منم، من هستم

2-    دَ اِی : در این

3-    پگشی : در کُل، همه اش، کاملاً

4-    بیدار : بدار! *** ویجدان خُو: وجدان اترا *** بالتر : بالاتر

5-    دیگایه : دیگران است

6-    بچه مردک : خطاب به شوهر (بچه مردکه)

7-    کوتیوبارو : غمزیر، اندوه باران *** نه: میکند، میسازد *** ماره : من را

8-    منه سیالو : در میان رقیبان

9-    منت بارو  نه : منت باران میکند

10-                       ایخو شوی نیه: ولی این شوهر نیست *** بَل دوشمونی جانه : بلکه دشمن جان است

11-                       چپاگ : سیلی *** چپچی: زدن

12-                       لغه بارو : با سر پا یا با پا  زدن کسی و یا چیزی

13-                       بچه ابغه: پسر کاکا (  دراین دوبیتی خطاب به شوهر که پسر کاکای زن  نیز هست)

14-                       ستم بسیار کیدی: ستم بسیار کردی

15-                       کَلو : بسیار زیاد، خیلی

16-                       مردک: شوهر

17-                       بدبیتور : وِل گرد، بیکاره، بد قیافه، بداخلاق

18-                       چی کنوم ما : چه کنم من

19-                       سوان : سوهان

20-                       دَ چیم : در چشم

   

کَلُو 1 ، دوخترِ ابغیم خمتمایه 2

که شویشی خوش اخلاق و خوشنمایه

گردونِ کیل از بخت بد بنالم

بیجیرگه  3، بدبیتور نصیبِ مایه

*************************

 اَلَی دیده، آردَم کِه قار موکونی 4

گُلایی  5  محبت رَه خار موکونی

پیشنِه تو توروشَه  6  وُ لب تو اَوزو  7

دیل رَ از زندگی بیزار موکونی

************************

 با اِی عادت خُو قاتِی شونی وَیرُو  8

خودتو قَدما  9، دُومِ چیم تو دَ دیگرو 10

تو ره که دیدوم با اِی چیم چرانی  11

محاله، دوروزَم  12 با ما بمانی

************************

 

1-    کَلُو : خیلی زیاد

2-    دختر ابغه : دختر کاکا ***  خمتما : مغرور بودن برای داشتن چیزی *** یه : است

3-    بیجیرگه : بد قیافه

4-    آردم : هر لحظه، هر دم *** قارموکونی: قهر میکنی

5-    گلایی : گل های

6-    پیشنه تو توروشه : پیشانه ات ترش است

7-    اَوزو: آویزان

8-    قاتی : همراه ، یکجا، باهم  *** شونی ویرو : ویران شوی

9-    خود تو قد ما: خودت با من

10-                       دُومِ چیم تو : گوشه چشم ات *** دَ دیگرو: به دیگران

11-                       چیم چرانی : چشم پرانی یا اشاره با چشم مثل چشمک زدن

12-                       دوروزم : دو روز هم

 

درباره وبلاگ

باسلام !
به وبلاگ خودتون خوش امدید
امیدوارم که لحظات خوشی را در این وبلاگ سپری کنید
و با نظرات خود معایب و محاسن را به ما اطلاع دهید تا
وبلاگ خوبی را به شما ارائه دهیم
mehdi0093@yahoo.com با تشکر
مدیر وبلاگ : محمد مهدی

چت روم

كد چت روم

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • این وبلاگ چطور بود؟

نویسندگان

افغانستان
www.parastoye_afghan@yahoo.com

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic